Enduro banor med rätta stuket

Svenska Motorcykelförbundet, förkortat Svemo, är den instans som håller koll på de banor som används för Enduro. För att få banor godkända av Svemo krävs att alla tillstånd är i sin ordning. Här rör det sig om tillstånd från polisen eller från Miljönämnden, eftersom Enduro ju ändå på sätt och vis kan räknas till en miljöfarlig verksamhet p.g.a. utsläppen det förorsakar. Dessutom ska en karta över området skickas in, en miljöcertifiering registreras och banlicens betalas. När hela processen kommit så här långt och allt är i sin ordning så godkänner Svemo banorna och inkluderar dem i sina listor över Endurobanor i hela landet. På listorna anges namn på dessa banor och dessutom koordinaterna, eftersom det ofta rör sig om områden en bit utanför samhällen och utan väganslutning.Banor med tuff terräng lockar deltagare

För banor finns stort intresse hos föreningar

Det säger sig ju nästan själv att föreningar för Enduro har ett stort intresse i att det finns banor så jämnt spridda över landet som möjligt. Utan banor ingen träning och inga tävlingar. Att behöva åka långt för att komma till hyfsade banor är inte alltid en option, utan de ska finnas på relativt nära avstånd. Föreningar för Enduro finns det en del, och för motorsporttävlingar generellt finns det en hel del föreningar.

Svemo (svenska motorcykelförbundet) är det förbund som värnar om motorcykel- och snöskotersporter. Det existerar sedan 1935 och blev invalt i Riksidrottsförbundet år 1961 och är verkligen en sammanhållande faktor för motorcykel- och snöskotersporter. På Svemos hemsida finns det mesta att hitta som har att göra med de olika sportgrenarna, som tävlingar, banor, licenser och fakta runt organisationen och deras möten. Svemo har en underindelning i olika distrikt, nämligen i Övre norra, Nedre norra, Västra, Östra och Södra. På gräsrotsnivå handlar det mycket om att rekrytera nya intressenter för motorcykel- och snöskotersporter och med olika belöningserbjudanden få in nya förarlicenser för helårskörning.