Utrustning som garanterar enduroförarens säkerhet

Den som ägnar sig åt Enduro måste vara väl skyddad på vissa ställen av kroppen. P.g.a. det höga tempot och den tuffa terrängen är det lätt att mindre olyckor inträffar,
och då är det verkligen absolut nödvändigt att ha rätt utrustning till skydd på sig. Det rör sig naturligtvis om hjälm som det allra viktigaste, för huvudskador är de svåraste av alla. Till detta kommer som minimikrav byxor, stövlar, knäskydd, handskar och glasögon. Även armbågsskydd, bröstskydd, ryggskydd och njurbälte är utrustning som kan vara till stor nytta, men det är upp till föraren att bestämma om det behövs mer utrustning som skyddar än den som är krav.

Utrustning och säkerhet i samband med Enduro

Utrustning som viktig ingrediens till säker körningKonstigt nog är inte Enduro en farligare sport än många andra ur skadesynpunkt. Med utrustning till skydd uppstår för det mesta endast småskador, och inga värre olyckor. Faktiskt sägs det att en fotbollsspelare skadar sig oftare än en Enduroförare, men så bär de varken hjälmar eller knäskydd. Att tänka på förutom den egna säkerheten är motorcykelns säkerhet. Den som menar allvar med Enduro och investerar i en riktigt bra motorcykel bör också se till att köpa riktigt bra lås så att den inte blir stulen. Det finns en mängd olika e-butiker med fokus på motorcykel som har både utrustning till skydd för föraren och lås till skydd för motorcykeln i sitt sortiment.

För en Enduroförare, liksom för förare av alla andra fordon, gäller terränglagen för körning utanför de särskilt tilldelade Endurobanorna. Terränglagen ger inga föreskrifter om utrustning, utan är till för att skydda naturen. Så är det förbjudet med barmarkskörning på all terräng. Endast om det ligger ett tjockt snötäcke på, om det är is på, eller riktigt hård skare, så får fordon köra på denna mark. Faktiskt får inte markägare själva heller lov att idka barmarkskörning. Det stör natur- och djurliv alltför mycket och är av den anledningen reglerat på det här sättet.